Blog archives

Maandag

maandagmorgen (6k image)

Het schijnt tegenwoordig een ramp te zijn om te moeten werken. Mensen hebben de gehele week last van een vreemd gevoel van onbehagen, dat verschrikkelijke ‘maandagmorgengevoel’. U kent het wel. Maar gelukkig is er hoop! Joep Schrijvers, ondermeer bekend van de bestseller ‘Hoe word ik een rat’ heeft nu een antwoord op uw onbehagen: het boek Het Maandagmorgengevoel. Een ‘troostboek’ voor werkenden.

Aldus Joep Schrijvers. In plaats van dat mensen die hun werk niet leuk vinden eens gaan nadenken over waar dat aan ligt moeten ze boeken lezen die hun troost kunnen bieden voor de ‘onvermijdelijke versuffing’ die bij hun optreed.

Waarom schrijft iemand zo’n boek? Het is een managementboek, dat verklaart een hoop. Managementboeken worden geschreven bij honderden, want iedereen schijnt ze te willen lezen. Helaas belanden dergelijke boeken al heel weer erg snel in de papierbak, danwel ergens anders.

Om maar eens een van mijn favoriete auteurs, Douglas Coupland, te citeren: als je het systeem echt wil ondermijnen moet je geen drugs nemen (of managementboeken lezen -red.), maar je baan opzeggen.

Add a comment