Blog archives

Gezichtsbedrog

1 comment

Kijk dertig seconden lang, onafgebroken, zonder met uw ogen te knipperen naar het zwarte puntje op dit plaatje. Vervolgens beweegt u, zonder uw ogen van het puntje af te houden uw muis over het plaatje heen. Wat ziet u? En knipper nu eens met uw ogen, wat ziet u dan?

Add a comment

1 comment