Blog archives

De Balkenende-vertaler, nu met nog meer JP!

blockquote { padding: 5px; margin: 5px 0 5px 10px; border: 1px dotted black; background-color: #ccc; color: black; }

Ik kwam langs, dankzij een collega, tot de ontdekking dat de Balkenende-vertaler niet meer operationeel is. En dat is natuurlijk erg jammer, aangezien de vertaler nog steeds veel wordt gebruikt. Inmiddels al bijna 85.000 keer!

Daarom heb ik de vertaler maar eens een opknapbeurt gegeven. Hij is nu gewoon onderdeel van deze website, en niet meer van Gé weblog. Ik heb ook maar gelijk JP’s vocabulaire een beetje uitgebreid, met twintig nieuwe woorden die ongetwijfeld de komende verkiezingen nog veel gaan vallen. Om een voorbeeld te geven:

Ik regeer liever met Mark Rutte dan met Wouter Bos.

wordt:

Ik, laat ik dit volstrekt helder stellen, regeer liever met De Heer Rutte, mijn broeder van de VVD, dan met De Heer Bos, die van onze polder een Sodom en Gommora maakt.

Als u dus ook wilt praten als onze Minister-President: gebruik de Balkenende-vertaler.

Add a comment