Blog archives

Het eerste opgenomen geluid ooit

Wat je hierboven hoort is het allereerste geluid wat ooit is opgenomen, 150 jaar geleden in 1860. Het is het bekende Franse kinderliedje Au clair de la lune, gezongen door Édouard-Léon Scott de Martinville, de uitvinder van het allereerste audio opname apparaat: de phonautograph.

Men dacht dat de stem op de opname van de dochter van Scott de Martinville was, maar het bleek dat opname te snel was afgedraaid. Klik hier voor een versie op de correcte snelheid.

Add a comment