Blog archives

Onderzoek naar weblogs voltooid

Het onderzoek naar weblogs waar ik al eens eerder over schreef is af. De master-thesis van Arjan Dasselaar (PDF) gaat voornamelijk in op de vraag in hoeverre webloggers hun weblog als ‘journalistiek’ beschouwen.

Heel kort door de bocht: dat vinden ze meestal niet. Maximaal 17,5% van de schrijvers vind dat ze journalistiek bedrijft. Meestal zijn dat hoogopgeleide, vaak wat oudere mannen, die ook veel meer gebruik maken van de technische mogelijkheden die het internet te bieden heeft, zoals audio en video. Die andere 72,5% is trouwens ook van hogere leeftijd dan je wellicht zou verwachten: rond de 35.

Die 17,5% is ook opvallend in vergelijking met andere landen. Zelfs Amerikanen zeggen veel vaker dat hun weblogactiviteiten ‘journalistiek’ zijn. De schrijver heeft geen cultureel vergelijkingsonderzoek gedaan, maar suggereert dat de verschillen wellicht zitten in het verschil van mentaliteit: Amerikanen vinden het vaak belangrijker om dingen aan de kaak te stellen, terwijl Hollanders het (ondanks mijn eigen pogingen gedeeltelijk uit de mode geraakte) poldermodel aanhangen. Nog een andere suggestie uit het onderzoek is dat weblogs in essentie veel meer worden gebruikt om verhalen te vertellen dan om journalistiek te bedrijven.

Add a comment