Blog archives

StupidFilter

StupidFilter is een initatief van een paar mensen om een filter te ontwikkelen die stomheid kan detecteren. ‘Stomheid’ wordt dan vooral gedefinieerd als het prachtige commentaar wat je tegenwoordig op elke webpagina kan lezen, zoals bijvoorbeeld bij deze willekeurige YouTube video:

U hebt het wel door. Eigenlijk is het dus een spamfilter voor stom commentaar. Het grootste deel van de commentaardatabase die men gebruikt voor het project komt overigens ook van YouTube, en u kunt daar ook een willekeurig commentaar uit trekken.

Helaas zal de StupidFilter wel alleen werken bij dergelijk ‘overduidelijke’ stomheden, en wat minder bij bijvoorbeeld de mooie volzinnen van onze Minister-President.

Add a comment