Blog archives

Vergeten Woorden, deel 2: Braal

Deel 2: Braal

BRAAL, m. (-en), 1. (oudt.) naar boven toelopende, veelal koperen, ketel voor de bereiding van braalpap – (oneig.) grote ketel of braadpan; – 2. (overdr.) braalpap; – 3. (geneesk.) bepaald soort instrument, inz. in sanatoria gebruikt voor de gedwongen kalmering van hysterische patiënten, zo genoemd naar de geleidende metalen lade of bak: na enkele uren opsluiting in de braal is Janssen dagenlang kalm geweest – ; …PAP, v., (gew.) volksn. voor een uit paardenvlees, -bloed en vet bereid gerecht dat eert. werd genuttigd in de week vóór het feest van de H. Landebertus van Maastricht (17 sept.): Lieve kinders! neem op de dennentakken voor de Lammertstorens en schenk uit het bloed voor de Lammertbraal.

Add a comment