Blog archives

Wat kies ik in Utrecht? Deel 2: Leefbaar Utrecht

Het programma

Het partijprogramma van Leefbaar Utrecht is een stuk leesbaarder dan de meeste, door korte stukjes tekst, subkopjes en opsommingen van alle kernpunten onder een kopje ‘Concreet betekent dat’.

Een opvallend speerpunt van Leefbaar Utrecht is de luchtkwaliteit. Men koppelt dat aan een te grote ambitie van andere partijen voor de groei van de stad, en daarom wil men in 2025 geen 400.000, maar slechts 350.000 inwoners hebben. Mensen die in de Randstad willen wonen moeten maar naar Almere.

Wat opvalt

Wat ontbreekt

Lees verder

<< D66GroenLinks >>

Add a comment