Blog archives

Wat kies ik in Utrecht? Deel 4: Partij van de Eenvoud

1 comment

Het programma

De Partij voor de Eenvoud heeft niet echt een programma maar een enkele pagina met wat kernachtige punten. Dat is bevorderlijk voor de leesbaarheid, maar zorgt wel voor wat al te algemene stellingen zonder duidelijke onderbouwing van het hoe en wat (“Slimmer inzetten ICT voor de gemeente”).

Wat opvalt

Wat ontbreekt

Lees verder

<< GroenLinksVVD >>

Add a comment

1 comment